Trimmauskartta

Taitolennokin virittäminen kisakuntoon on varsin vaativaa ja aikaa vievää puuhaa, ja se alkaa itse asiassa jo rakennuspöydällä. Rungon pitää olla suora ja siipien ja peräsimien tulee olla keskenään tarkasti samanlaiset ja ennen kaikkea suorat. Ristimitat nokasta korkeusvakaimen kärkiin ja nokasta ja perästä siiven kärkiin tulee olla symmetriset. Samoin siiven ja korkeusvakaimen asetuskulmien tulee olla samat molemmilla puolilla lennokkia. Edestä katsottaessa siiven ja korkeusvakaimen pitää olla suorassa toisiinsa nähden ja kohtisuorassa sivuvakaimeen nähden. Painopiste pitää muistaa tarkistaa myös sivusuunnassa. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, voidaan olettaa, että varsinainen lentämällä tehtävä trimmaus on helpompaa ja nopeampaa kuin huonosti rakennetulla lennokilla.

Ohessa oleva trimmauskartta perustuu varsin pitkälle ulkomaisissa lennokkilehdissä olleisiin vastaaviin karttoihin. Tämä ei ole välttämättä ainoa tai paras tapa suorittaa lennokin viritys, vaan eräs näkemys siitä miten se voidaan tehdä. Lennokin trimmaaminen tulisi tehdä suhteellisen tyynessä säässä ja testit pitää suorittaa useita kertoja, jotta voidaan olla varmoja lennokin käyttäytymisestä. Tee testit järjestyksessä ja mikäli joudut tekemään säätöjä, tee aina sen jälkeen kaikki edelliset vaiheet ja tarkista ettei niissä ole tullut muutoksia.

Trimmauskohde Testitapa Huomiot Säätö
Painopiste (Tapa 1) Kallista lennokki vaakalennosta siivekkeillä 45 astetta kyljelleen ja keskitä ohjaimet. A. Lennokki jatkaa suoraan jonkin matkaa.
B. Lennokin nokka nousee.
C. Lennokin nokka laskee.
A. Painopiste oikea.
B. Lisää nokkapainoa.
C. Vähennä nokkapainoa.
Painopiste (Tapa 2) Lennä selkälentoa. A. Korkeusperäsintä joutuu työntämään paljon.
B. Työntöä ei tarvita ollenkaan tai lennokki alkaa nousta.
A. Siirrä painopistettä taaksepäin.
B. Siirrä painopistettä eteenpäin.
Siiven asetuskulma Lennä sivutuuleen ja työnnä lennokki pystysyöksyyn tyhjäkäynnillä, keskitä kaikki ohjaimet. A. Lennokki syöksyy viivasuorasti.
B. Lennokki alkaa oikaista vaakalentoon.
C. Lennokki alkaa oikaista selkälentoon.
A. Asetuskulma oikea.
B. Pienennä siiven asetuskulmaa.
C. Lisää siiven asetuskulmaa.
Sivusuuntainen painopiste (karkea säätö) Lennä suoraa vaakalentoa. Trimmaa siivekkeet kohdalleen. Käännä lennokki selkälentoon ja keskitä ohjaimet. A. Siivet pysyvät suorassa.
B. Vasen siipi painuu alas.
C. Oikea siipi painuu alas.
A. Painopiste OK.
B. Lisää painoa oikeaan siivenkärkeen.
C. Lisää painoa vasempaan siivenkärkeen.
Korkeusperäsimen puolikkaiden säätö Lennä vastatuuleen poispäin itsestäsi. Vedä lennokki silmukkaan tai pystynousuun. Tee sama selkälennosta. A. Siivet pysyvät suorassa kun vedät korkeusperäsimestä.
B. Lennokki kääntyy samaan suuntaan molemmissa testeissä.
C. Lennokki kääntyy eri suuntiin molemmissa testeissä.
A. OK
B. Korkeusperäsimen puolikkaat eri asennoissa. Tarkista ja säädä kohdalleen.
C. Toisen puolikkaan liike suurempi kuin toisen. Säädä samanlaisiksi.
Sivusuuntainen painopiste (hienosäätö) Lennä vastatuuleen joko itseäsi kohti tai poispäin itsestäsi. Työnnä lennokki pystysyöksyyn ja oikaise terävästi. A. Siivet pysyvät suorassa.
B. Vasen siipi painuu alas oikaisussa.
C. Oikea siipi painuu alas oikaisussa.
A. Painopiste OK.
B. Lisää painoa oikeaan siivenkärkeen.
C. Lisää painoa vasempaan siivenkärkeen.
Siiven V-kulma Lennä vaakalentoa vastatuuleen, käännä sivuperäsintä ja tarkkaile, alkaako lennokki kallistua kyljelleen. Testaa molempiin suuntiin. (Älä tee 3 mm suurempia säätöjä kerrallaan. Lennokin nokka voi nousta tai laskea tässä testissä mutta älä välitä siitä.) A. Lennokki pysyy suorassa.
B. Lennokki kallistuu sille puolelle mihin sivuperäsin on käännetty.
C. Lennokki kallistuu vastakkaiseen suuntaan kuin mihin sivuperäsin on käännetty.
A. OK
B. Vähennä V-kulmaa.
C. Lisää V-kulmaa.
Moottorin vetokulma Lennä vastatuuleen itsestäsi poispäin. Vedä lennokki pystynousuun. A. Lennokki nousee suoraan.
B. Lennokki kääntyy vasemmalle.
C. Lennokki kääntyy oikealle.
A. OK.
B. Käännä moottoria oikealle.
C. Käännä moottoria vasemmalle.
Moottorin vetokulma Lennä vaakalentoa sivutuuleen, vedä pystynousuun ja keskitä ohjaimet. A. Lennokki nousee suoraan.
B. Lennokki alkaa kääntyä selälleen.
C. Lennokki alkaa oikaista vaakalentoon.
A. OK.
B. Lisää moottorin alasvetoa.
C. Vähennä moottorin alasvetoa.
Siivekkeiden differentiaalisuus (säädä siivekeliikkeiksi 12 astetta ylöspäin ja 11…12 astetta alaspäin) Lennä vastatuuleen itsestäsi poispäin ja vedä lennokki 45 asteen nousuun. Tee kierre oikealle. A. Lennokin lentorata säilyy suorana.
B. Lennokin lentorata kääntyy oikealle.
C. Lennokin lentorata kääntyy vasemmalle.
A. OK.
B. Lisää differentiaalisuutta, lisää molempien siivekkeiden liikettä ylöspäin.
C. Lisää molempien siivekkeiden liikettä alaspäin.
Lentosuunnan pysyminen kylkilennossa (tapa 1) Lennä kylkilentoa, korkeusperäsin keskitettynä. Kokeile molemmilla kyljillä. A. Lennokki lentää suoraan.
B. Lennokki kääntyy kabiinin puolelle.
C. Lennokki kääntyy laskutelineiden puolelle.
A. OK
B. Vaihtoehdot:
   1. Siirrä painopistettä taaksepäin.
   2. Lisää siiven asetuskulmaa.
   3. Käännä molempia siivekkeitä alaspäin.
C. Päinvastaisesti kuin kohdassa B.
Lentosuunnan pysyminen kylkilen­nossa (tapa 2) Lennä kylkilentoa, korkeusperäsin keskitettynä. Kokeile molemmilla kyljillä. A. Lennokki lentää suoraan.
B. Lennokki kääntyy kabiinin puolelle kummallakin kyljellään.
C. Lennokki kääntyy laskutelineiden puolelle kummallakin kyljellään.
D. Lennokki kääntyy eri suuntiin riippuen kummalla kyljellä lennetään.
A. OK
B. Käännä molempia siivekkeitä alaspäin.
C. Käännä molempia siivekkeitä ylöspäin.
D. Käytä sivuperäsin->siivekkeet-miksausta korjaamaan tilanne.
Lentosuunnan pysyminen tyhjäkäynnillä (testi 1) Lennä vastatuuleen, vedä moottori tyhjäkäynnille. A. Siivet pysyvät suorassa.
B. Lennokki kallistuu vasemmalle.
C. Lennokki kallistuu oikealle.
A. OK
B. Miksaa 2…3% siivekkeitä oi­kealle kun moottori on tyhjäkäynnillä.
C. Miksaa 2…3% siivekkeitä vasemmalle kun moottori on tyhjäkäynnillä.
Lentosuunnan pysyminen tyhjäkäynnillä (testi 2) Lennä korkealla ja työnnä pystysyöksyyn. Katso lennokkia sivulta. A. Lennokki ei pyri tekemään kierrettä.
B. Lennokki alkaa kiertyä vasemmalle.
C. Lennokki alkaa kiertyä oikealle.
A. OK
B. Miksaa siivekkeitä oikealle tyhjäkäynnillä.
C. Miksaa siivekkeitä vasemmalle tyhjäkäynnillä.
Lentosuunnan pysyminen tyhjä­käynnillä (testi 3) Lennä korkealla ja työnnä pystysyöksyyn. Katso lennokkia sivulta. A. Lennokki syöksyy suoraan.
B. Lennokki oikaisee kabiinin puolelle,
C. Lennokki oikaisee laskutelineiden puolelle.
A. OK
B. Miksaa 2…3% työntöä korkeusperäsimeen tyhjäkäynnillä.
C. Miksaa 2…3% vetoa korkeusperäsimeen tyhjäkäynnillä.