F3A Classic

F3A Classic on taitolennätysluokka, jossa kilpaillaan vuoden 1973 FAI-säännöillä. Lennokki on rajoitettu moottorin tilavuudeltaan maksimissaan 10 cm^3 ja paino alle 5 kg. Lennätysohjelma on kuvattu alla.

Säännöt pdf-formaatissa

Kisatunnelmia Kauhavalta

No F3A Classic 1973 K
1 Lentoonlähtö 10
2 Kuvio-M 1/2 kiertein 15
3 Kuubalainen-8 10
4 Kaksoisimmelman 10
5 Hidas vaakakierre 15
6 Kolme ulkopuolista silmukkaa 15
7 Nelivaiheinen vaakakierre 15
8 Kolme sisäpuolista silmukkaa 10
9 Kahdeksanvaiheinen vaakakierre 15
10 Vaakakahdeksikko (ulko-sisäpuolinen) 10
11 Kolme vaakakierrettä 15
12 Top-hat kokokiertein 15
13 Ulkopuolinen pystykahdeksikko puolikiertein (1/2 kierre, ulkopuolinen yläosa ensin, 1/2 kierre, ulkopuolinen) 10
14 Kolme syöksykierrettä 10
15 Laskukierros (4 * 90 astetta) 10
16 Lasku 15, 10 tai 5
  Yhteensä: 185..200

FAI 1973 ”Classic” -lento-ohjelma ja säännöt

Suomen lennokkisäännöt

Voimassa 1.6.1973 alkaen
Säännöt on laadittu Kansainvälisen Ilmailuliiton F.A.I:n lennokkisääntöjen pohjalta. Näitä sääntöjä on noudatettava Suomessa kaikissa virallisissa lennokkikilpailuissa, ennätysyrityksissä ja merkkisuorituksissa.

OSA V

RADIO-OHJAUKSISTEN LENNOKKIEN SÄÄNNÖT

5.1 MÄÄRITELMÄ:

Radio-ohjauksinen lennokki on lennokki, jossa kantavan voiman saa aikaan kiinteisiin kantopintoihin vaikuttava aerodynaaminen voima ja jota ohjaa maassa seisova lennättäjä radio-ohjauslaitteen avulla.

5.1.2 LENNOKIN RAKENTAMINEN:

Sallittu: Lennokki, jonka kilpailija kokoaa esivalmistetuista osista ja johon hän asentaa radio-ohjauslaitteet.
Kielletty: Lennokki, joka on täysin esivalmistettu ja vaatii vain muutaman minuutin työn valmistuakseen tai täysin lentovalmis lennokki, joka on toisen henkilön rakentama.

5.1.3 RADIO-OHJAUKSISTEN LENNOKKIEN OMINAISUUDET:

Maksimi kantopinta-ala: 150 dm^2
Maksimi paino: 5 kg
Maksimi kantopintakuormitus: 75 g / dm^2
Minimi kantopintakuormitus: 12 g / dm^2
Maksimi moottorin iskutilavuus: 10 cm^3
Moottori on varustettava tehokkaalla äänenvaimentimella.

5.1.4 AVUSTAJIEN LUKUMÄÄRÄ:

Kilpailijalla saa lähtöalueella olla yksi avustaja.

5.1.5 KILPAILULENTOJEN LUKUMÄÄRÄ:

Kilpailija on oikeutettu suorittamaan neljä lentoa, joista kolme parasta huomioideen lopputuloksessa.

5.1.6 LENNÄTYSYRITYKSEN MÄÄRITELMÄ:

Lennätysyritys tapahtuu kun:
a) lennättäjä ilmoittaa lähdön (esim. sanoilla: ”lähtö — nyt”.
b) lennokki ei aloita lähtöä kilpailijalle varatun kolmen minuutin aikana.
c) siinä tapuksessa, että moottori sammuu heti sen jälkeen kun lennättäjä on ilmoittanut lähdön, mutta lennokki ei vielä ole noussut ilmaan, voidaan se käynnistää uudelleen. uusitun lähdön tulee kuitenkin tapahtua alkuperäisen kolmen minuutin aikana eikä lähtöpisteitä myönnetä.

5.1.7 LENNÄTYSYRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ:

Kilpailijalla on jokaista lentoa kohden ainoastaan yksi yritys. Huom. Lennätysyritys voidaan tuomariston luvalla uusia vain, jos lennokin lähtö epäonnistuu kilpailijasta tai lennättäjästä riippumattomasta syystä.

5.1.8 VIRALLISEN LENNON MÄÄRITELMÄ:

Lento on tuloksesta riippumatta virallinen, kun yritys on suoritettu.
Huom. Osan irrotessa lennokista lennon aikana lento hylätään.

5.1.9 PISTEARVOSTELU:

Jokainen tuomari arvostelee jokaisen liikkeen 0-10 pisteellä. Nämä pisteet kerrotaan kertoimilla, jotka vaihtelevat liikkeen vaikeusasteesta riippuen.
Liikkeet on suoritettava sellaisessa tasossa ja korkeudessa, jossa tuomarit näkevät ne selvästi. Tämän säännön laiminlyöminen johtaa pisteiden vähentämiseen.
Jos osakin liikkeestä suoritetaan katsojien yläpuolella ei tästä liikkeestä anneta pisteitä. Erityinen tarkkailija merkitsee muistiin nämä rikkomukset.
Tuomarit arvostelevat kaikki liikkeet.

5.1.10 SIJOITUSTEN MÄÄRITTELY:

Tuomareiden antamat pisteet kerrotaan asianmukaisilla kertoimilla ja lasketaan yhteen. Kolmen parhaan lennon yhteenlaskettu pistemäärä antaa lopullisen tuloksen.
Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan voittaja ylimääräisellä lennolla. Ylimääräinen lento suoritettava tunnin sisällä varsinaisen kilpailun päättymisestä.
Ylimääräisten lentojen tulosten perusteella ratkaistaan yksinomaan henkilökohtaiset sijoitukset ja näihin liittyvät palkinnot.

5.1.11 TUOMARIT:

Kilpailun arvostelee vähintään kolme tuomaria, joiden pätevyyden SIL tunnustaa ja jotka miuluimmin ovat eri kerhoista.

5.1.12 RADIO-OHJAUKSISTEN LENNOKKIEN KILPAILUN JÄRJESTELYT:

Kaikki lähettimet, joita kilpailussa tullaan käyttämään on tarkastettava (jaksoluvut ja käyttöluvat), ja on järjestäjien toimesta pidettävä valvotussa paikassa. Kilpailun aikana lähettimien tulee olla nimetyn toimitsijan valvonnassa ja hän luovuttaa lähettimet kilpailijalle vasta, kun tämä kutsutaan valmistautumaan lentoa varten. Välittömästi lennätyksen jälkeen on kilpailijan palautettava lähettimensä toimitsijalle.
Kaikenlainen luvaton lähettimien käyttö kilpailun aikana on kielletty ja johtaa automaattisesti tähän syyllistyneen kilpailijan tuloksen hylkäämiseen. Lisäksi LKT saattaa rangaista syyllistä.
Kilpailulennon aikana kilpailijan täytyy lähettimineen pysyä tähän tarkoitukseen varatulla alueella.
Kilpailun johtajan on ilmoitettava kilpailijalle, jos lennokki lentää sallitun alueen ulkopuolelle.
Kilpailijoitten lennätysjärjestys arvotaan ennen kilpailun alkua. Kuulutus valmistautumiseen on annettava vähintään 5 min ennen kuin kilpailijan on tultava lähtöpaikalle.
Kilpailijan on aloitettava käynnistäminen yhden minuutin kuluessa kutsusta. Muussa tapauksessa aloitetaan ajanotto sallittua kymmenen minuutin lennätysaikaa varten automaattisesti yhden minuutin käynnistysajan loputtua. Järjestäjällä tulee olla valvontalaite millä mahdolliset radiohäiriöt käytössä olevilla taajuuksilla voidaan havaita.

RADIO-OHJAUKSISTEN LENNOKKIEN, LUOKKA F 3 A, TAITOLENTOLIIKKEET:

5.1.13. 1 LÄHTÖ

Lennokin on oltava liikkumatta maassa moottori käyden, ilman, että ohjaaja tai hänen avustajansa koskettavat siihen, ja sen on sitten noustava lentoon. Maakiidon on oltava suora ja maasta irtoamisen on oltava tasainen ja jatkuttava asteittaisena nousuna. Lähtö on suoritettu kun lennokki on ohjattu kaarrossa n. 90 astetta pois nousuradan suunnasta. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki liikkuu ennen kuin lennättäjä on ilmoittanut liikkeen alkamisesta.
2. Muuttaa suuntaa nousukiidon aikana.
3. ”Hyppää” maasta.
4. Koskettaa uudelleen maata nousun jälkeen.
5. Liian jyrkkä nousukulma.
6. Vaihteleva nousukulma.
7. Suunnan muutoksia nousun aikana.
8. Lennokki kallistelee.
9. Lennokki ei kaarra n. 90 astetta pois nousuradan suunnasta.
K=10

5.1.13. 2 M-KIRJAIN

Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta, nousee pystyyn ja suorittaa puolivaakakierteen, kääntyy sitten pystyakselinsa ympäri (joko vasempaan tai oikeaan) 180 astetta, tätä seuraa toinen puolikierre. Suoritetaan 1/2 ulkopuolista silmukkaa, joka jatkuu pystysuoraan ylöspäin; lennokki suorittaa kolmannen puolikierteen ja kääntyy 180 astetta (kääntyminen vastakkaiseen suuntaan kuin ensimmäinen 180 asteen käännös), suorittaa neljännen puolikierteen ja oikaisee vaakalentoon, samassa suunnassa ja samassa korkeudessa kuin liikkeen aloitus. Kun liikettä katsotaan sivulta, lennokin lentorata on M-kirjaimen muotoinen. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Lennokki ei nouse pystysuoraan.
3. Muuttaa suuntaa puolikierteiden aikana.
4. Pystykäännösten säteet ovat suurempia kuin kaksi siiven jänneväliä.
5. Pystykäännökset ovat alle 180 astetta.
6. Syöksyn rata ei ole yhdensuuntainen nousuradan kanssa.
7. Ulkopuolisen osan alin piste on eri korkeudella kuin liikkeen aloitus.
8. Toisen pystykäännöksen lakipiste on eri korkeudella kuin ensimmäisen lakipiste.
9. Liike ei pääty aloituskorkeuteen.
10. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen päättyessä.
11. Jos pystykäännöksiä ei suoriteta loppuun, jos toinen pystykäännös suoritetaan väärään suuntaan tai jos lennokki kiertää ensimmäisestä puolikierteestä poikkeavaan suuntaan arvostellaan liike nollaksi.
K=15

5.1.13. 3 KUUBALAINEN KAHDEKSIKKO

Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta. Suoritetaan sisäpuolinen silmukka, jatketaan syösyllä 45 asteen kulmassa, syöksyn aikana suoritetaan puolivaakakierre (joko vasempaan tai oikeaan), josta jatketaan toisella sisäpuolisella silmukalla kunnes taas 45 asteen kulmassa kone syöksyy, syöksyn aikana suoritetaan puolivaakakierre (samaan suuntaan kuin ensimmäinen) josta oikaistaan vaakalentoon, suunnan ja korkeuden ollessa samat kuin aloituksessa. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Silmukka ei ole pyöreä.
3. Lennokin suunta muuttuu silmukan aikana.
4. Puolivaakakierre ei ole 45 asteen kulmassa.
5. Toisen silmukan halkaisija eroaa ensimmäisestä.
6. Lennokki muuttaa suuntaa toisen silmukan aikana.
7. Toinen silmukka on eri korkeudessa kuin ensimmäinen.
9. Liike ei pääty vaakalentoon.
10. Liike ei pääty samansuuntaisesti ja samassa korkeudessa kuin aloitus.
K=10

5.1.13. 4 KAKSINKERTAINEN IMMELMANKÄÄNNÖS

Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta, suorittaa sisäpuolisen 1/2 silmukan, jota seuraa välittömästi puolivaakakierre (joko vasempaan tai oikeaan) ja jatkaa suoraan yhden sekunnin vaakalentoa, tekee puolivaakakierteen (saman suuntainen kuin ensimmäinen) ja oikaisu vaakalentoon, joka on samassa suunnassa ja samassa korkeudessa kuin aloitus. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaaka-asennossa liikkeen alkaessa.
2. Lennokki muuttaa lentosuuntaa puolisilmukan aikana.
3. Puolivaakakierrettä ei ole aloitettu heti puolisilmukan jälkeen.
4. Lennokki muuttaa suuntaa vaakakierteen aikana.
5. Lennokki lentää vaakalentoa kauemmin kuin yhden sekunnin, ennen kuin aloittaa ulkopuolisen puolisilmukan.
6. Lennokki muuttaa suuntaa ulkopuolisen puolisilmukan aikana.
7. Ulkopuolinen puolisilmukka ei pääty liikkeen aloituskorkeudessa.
8. Puolivaakakierrettä ei ole aloitettu välittömästi puolisilmukan jälkeen.
9. Toinen puolivaakakierre suoritetaan eri suunnassa kuin ensimmäinen.
10. Lennokki lentää pidemmän matkan toisen puolivaakakierteen aikana kuin ensimmäinen.
11. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen päättyessä.
12. Liikkeen lopetus on eri suunnassa ja eri korkeudessa kuin aloitus.
K=10

5.1.13. 5 HIDAS VAAKAKIERRE

Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosata ja kiertää hitaasti yhden täydellisen kierroksen. Lennokki oikaisee samassa suunnassa ja samassa korkeudessa kuin aloitus. Kiertäminen vasempaan tai oikeaan. Vaakakierteen tulee kestää n. viisi sekuntia. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Lentorata poikkeaa suorasta viivasta.
3. Kiertonopeus ei ole tasainen.
4. Lennokki ei kierrä tarkalleen yhtä kierrosta.
5. Lennokilta kuluu alle 4 sekuntia tai yli 6 sekuntia kierroksen suorittamiseen. Kierroksen lasketaan kestävän sen ajan minkä siivet eivät ole vaakalentoasennossa.
6. Lennokki ei ole vaakalennossa kierteen päättyessä.
7. Lennokki ei kierteen päättyessä ole samassa suunnassa ja samassa korkeudessa kuin aloitus.
K=15

5.1.13. 6 KOLME ULKOPUOLISTA SILMUKKAA

Lennokki aloittaa ulkopuoliset silmukat vaakalennosta. Suoritetaan puolivaakakierre ylösalaiseen asentoon jossa lennetään 1-2 sekuntia, suoritetaan sitten kolme perättäistä ulkopuolista silmukkaa ja lennetään toisen 1-2 sekuntia ylösalaisin ennen puolivaakakierrettä takaisin vaakalentoon suunnan ja korkeuden muuttumatta. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Ensimmäinen silmukka ei ole pyöreä.
3. Lennokki muuttaa suuntaa silmukan aikana.
4. Siivet eivät ole vaakasuorassa ensimmäisen silmukan päättyessä.
5. 1. silmukka päättyy eri korkeudessa kuin aloitus.
6. Lennokki ajelehtii tai muuttaa suuntaa.
7. Silmukat I ja II eri kokoiset
8. Toinen silmukka ei ole pyöreä.
9. Suunta on muuttunut silmukan aikana.
10. Siivet eivät ole vaakasuorassa toisen silmukan päättyessä.
11. Toinen silmukka eri korkeudella kuin ensimmäinen.
12. Lennokki ajelehtii tai muuttaa suuntaa.
13. Kolmas silmukka eri kokoinen kuin I ja II silmukka.
14. Kolmas silmukka ei ole pyöreä.
15. Suunta on muuttunut silmukan aikana.
16. Siivet eivät ole vaakasuorassa kolmannen silmukan päättyessä.
17. Kolmas silmukka eri korkeudella kuin I ja II silmukka.
18. Lennokki ajelehtii tai muuttaa suuntaa.
19. Lennokki muuttaa suuntaa puolivaakakierteiden aikana.
20. Siivet eivät ole vaakasuorassa ennen ja jälkeen puolivaakakierteiden.
21. Lennokki ei ole vaaka-asennossa ylösalaisen lennon suoran osuuden aikana.
22. Lennokki kuluttaa ylösalaisen lennon suoraan osuuteen alle yhden sekunnin tai yli kolme sekuntia.
K=15

5.1.13. 7 NELIVAIHEINEN VAAKAKIERRE

Lennokki aloittaa liikeen vaakalennosta, sitten kiertää yhden täydellisen kierroksen viipyen tovin joka neljänneskierroksen kohdalla. Jokaisen viivähdyksen aikana, siivet ovat joko yhdensuuntaiset tai 90 asteen kulmassa lentosuuntaan nähden. Lennokki oikaisee vaakalentoasentoon, joka on samassa korkeudessa ja samassa suunnassa kuin liikkeen aloitus. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. 1/4 vaakakierre on joko yli tai alle 90 astetta.
3. Lennokki ei esitä ”pysähdyksiä” 1/4 vaakakierteiden loppuessa.
4. Kiertonopeus vaihtelee eri 1/4 vaakakierteiden kohdalla.
5. Lennokilta kuluu alle 4 tai yli 6 sekuntia suoriutuakseen kierrosta. Kierroksen Lasketaan kestävän sen ajan minkä siivet eivät ole vaakalentoasennossa.
6. Lennokki ei ole vaakasuorassa liikkeen päättyessä.
7. Liikkeen päätös ei ole samassa korkeudessa ja samassa suunnassa kuin liikkeen aloitus.
K=15

5.1.13. 8 KOLME SISÄPUOLISTA SILMUKKAA

Liike aloitetaan vaakalennosta ja lennokki vedetään ylös suorittaen kolme sisäpuolista silmukkaa. Lennokki oikaisee vaakalentoon suunnan ja korkeuden pysyessä samoina kuin aloituksessa. Sisäpuolisten silmukoiden 18 ensimmäistä arvosteluperustetta ovat samat kuin ulkopuolisten silmukoiden kohdalla luetellut.
19. Liike ei pääty samansuuntaisesti tai samassa korkeudessa kuin aloitus.
K=10

5.1.13. 9 KAHDEKSANVAIHEINEN VAAKAKIERRE

Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta, sitten kiertää yhden täydellisen kierroksen viivähtäen joka kahdeksanneskierroksen kohdalla. Joka 1/8 vaakakierre on 45 asteen suuruinen, jokaisen viivähdyksen kohdalla siipi on joko yhdensuuntainen, 45 asteen kulmassa tai 90 asteen kulmassa lentosuuntaan nähden. Lennokki oikaisee vaakalentoasentoon, joka on samassa korkeudessa ja samassa suunnassa kuin liikkeen aloitus. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Lennokki ei esitä ”pysähdyksiä” 1/8 vaakakierteiden loppuessa.
3. 1/8 vaakakierre on joko yli tai alle 45 astetta.
4. Kiertonopeus vaihtelee eri 1/8 vaakakierteiden kohdalla.
5. Lennokki kuluttaa alle 4 tai yli 6 sekuntia kierroksen läpiviemiseen. Kierroksen lasketaan kestävän sen ajan minkä siivet eivät ole vaakalentoasennossa.
6. Lennokki ei ole vaakasuorassa liikkeen päättyessä.
7. Liikkeen päätös ei ole samassa suunnassa ja samassa korkeudessa kuin liikkeen aloitus.
K=15

5.1.13. 10 VAAKAKAHDEKSIKKO

Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta ja suorittaa 1 1/4 ulkopuolisen silmukan päätyen risteykseen. Seuraa 1 1/4 sisäpuolinen silmukka jonka jälkeen lennokki on toisen silmukan alimmassa kohdassa ohitettuaan risteysalueen 3 kertaa. Lennokki oikaisee vaakalentoon, joka on samassa suunnassa vaikkakin eri korkeudella, matalammalla, kuin aloitus. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Ensimmäinen silmukka ei ole pyöreä.
3. Suunta on muuttunut ensimmäisen silmukan aikana.
4. Lennokki ei ole pystysuorassa asennossa risteyskohdassa.
5. Toinen silmukka ei ole pyöreä.
7. Lennokki ei ole pystysuorassa asennossa risteyskohdassa.
8. Toinen silmukka ei ole samalla korkeudella kuin ensimmäinen.
9. Toinen silmukka ei ole saman kokoinen kuin ensimmäinen.
10. Toinen ja kolmas risteys eivät osu samalle kohdalle kuin ensimmäinen.
11. Lennokki ei ole vaakasuorassa liikkeen päättyessä.
K=10

5.1.13. 11 KOLME VAAKAKIERRETTÄ

Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta ja suorittaa tasaisella kiertonopeudella kolme täydellistä kierrettä ja päättää liikkeen vaakalentoon. Kaikki kierteet tulee suorittaa samassa suunnassa ja samassa korkeudessa kuin aloitus. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Lentorata poikkeaa suorasta viivasta.
3. Kiertonopeus ei ole tasainen.
4. Lennokki ei suorita tarkalleen kolmea vaakakierrettä.
5. Lennokki käyttää alle 4 tai yli 6 sekuntia täydellisen kierteen suorittamiseen. Kierroksen lasketaan kestävän sen ajan minkä siivet eivät ole vaakalennossa.
6. Lennokki ei ole vaakasuorassa liikkeen päättyessä.
K=15

5.1.13. 12 TOP HAT-LIIKE

Liike aloitetaan vaakalennosta, vedetään pystynousuun, suoritetaan yksi täydellinen kierre ja oikaistaan vaakalentoon jonka suunta on sama kuin aloituksessa. Lyhyen vaakalennon jälkeen – noin puolet pystynousun ja kierteen matkasta – lennokki työnnetään pystysyöksyyn ja suorittaa toisen täydellisen kierteen, ja lopuksi oikaistaan vaakalentoon, joka on samassa suunnassa ja samassa korkeudessa kuin miltä liike aloitetaan. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Pystynousu ja kierre eivät ole pystysuoria.
3. Siivet eivät ole tasoissa ennen ja jälkeen kierteiden.
4. Lennokki ei pysy vaakasuorassa oikaistuaan vaakalentoon kierteen jälkeen.
5. Toinen kierre ei ole pystysuora.
6. Kierteet eivät ole yhtä pitkiä.
7. Lennokki ei ole vaakasuorassa liikkeen päätyttyä.
8. Lennokki ei oikaise samassa korkeudessa ja samassa suunnassa liikkeen aloituksen kanssa.
K=15

5.1.13. 13 PYSTYKAHDEKSIKKO

Liike aloitetaan vaakalennosta. Suoritetaan puolivaakakierre ylösalaiseen asentoon ja välittömästi suoritetaan täydellinen ulkopuolinen (5.12.1975 sisäpuolinen) silmukka. Aloituskohdassa, lennokki suorittaa toisen puolivaakakierteen ja tekee välittömästi toisen täyden ulkopuolisen silmukan heti ensimmäisen alapuolelle, oikaisten lopuksi vaakalentoon, joka samassa suunnassa ja samassa korkeudessa kuin miltä liike aloitetaan. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Lennokki muuttaa suuntaa ensimmäisen puolivaakakierteen aikana.
3. Lennokki muuttaa suuntaa ensimmäisen ulkopuolisen silmukan aikana.
4. Silmukka ei ole pyöreä.
5. Siivet eivät ole tasoissa ennen ja jälkeen toisen puolivaakakierteen.
6. Lennokki muuttaa suuntaa toisen puolivaakakierteen aikana.
7. Toinen silmukka ei ole heti ensimmäisen alapuolella.
8. Lennokki muuttaa suuntaa toisen ulkopuolisen silmukan aikana.
9. Toinen silmukka ei ole pyöreä.
10. Lennokki ei ole vaakasuorassa liikkeen päättyessä.
11. Lennokki ei oikaise samassa suunnassa ja korkeudessa kuin miltä liike aloitettiin.
K=10

5.1.13. 14 SYÖKSYKIERRE

Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta, mikä määrää lentosuunnan. Vedetään sakkaukseen saakka, lennokki suorittaa kolme kierrosta syöksykierrettä ja oikaisee samassa suunnassa kuin liikkeen aloitus. Tuomariston tulee valppaina seurata liikkeen suoritusta ollakseen varmoja siitä, että onko suoritettu liike syöksykierre eikä pystykierre tai kierukka.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa.
2. Syöksykierteiden aloitus on huono tai epävarma.
3. Syöksykierteiden lukumäärä ei ole tarkalleen kolme, jos lukumäärä on vähemmän kuin kaksi tai enemmän kuin neljä arvostellaan liike nollaksi.
4. Lennokki ei ole syöksykierteen päättyessä samassa suunnassa kuin aloitus.
5. Lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen päättyessä.
6. Mikäli joku kolmesta syöksykierteestä on kierukka eikä oikea syöksykierre, arvostellaan liike nollaksi.
K=10

5.1.13. 15 LASKUKIERROS

Lennokki aloittaa vaakalennossa välittömästi edellisen liikkeen päätyttyä, kaartaen 90 astetta lentää sivutuuliosuuden, kaartean jälleen 90 astetta lentää myötätuuliosuuden. Seuraa jälleen kaarto (90 astetta) jolloin lennokki lentää sivutuuliosuuden vastakkaiseen suuntaan ja vielä yksi 90 asteen kaarto vastatuuleen ja lentää kohti kosketuspistettä. Jokaisen 90 asteen kaarron jälkeen on lennokin oikaistava suoraan vaakalentoon joksikin aikaa, laskeutuen tasaisesti kosketuspisteeseen. Kaartojen suuntaa voidaan muuttaa vasemmalta oikealle olosuhteista riippuen. Liike päättyy juuri ennen kosketuspistettä. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. 90 asteen kaarrot eivät ole suoria kulmia.
2. Suorakaiteen sivut eivät ole suorat.
3. Lentorata on epätasainen korkeussuunnassa.
4. Siivet eivät ole tasoissa ennen ja jälkeen kaartojen.
5. Kaarrot eivät ole tasaisia ja tarkkoja.
6. Yritys poistua laskukierroksesta uutta laskuyritystä varten arvostellaan nollaksi.
K=10

5.1.13. 16 LASKU

Lennokki suorittaa loppuvedon laskeutuessaan laskuympyrän sisään säilyttäen aloitussuuntansa, mutta eri korkeudella kuin miltä aloitettiin. Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
1. Lennokki pomppaa kosketuksen jälkeen loppuvedon puuttuessa.
2. Lennokki nousee uudelleen ilmaan kosketuksen jälkeen.
3. Lennokki ei rullaa suoraviivaisesti kosketuksen jälkeen.
4. Lennokin muu osa kuin laskuteline koskettaa maata.
5. Lennokki tavoittaa esineitä tai ihmisiä aiheuttaen laskurullauksen keskeytyksen.
6. Rullaus pysähdykseen ei ole suora.
7. Jos lennokki päätyy selälleen liike arvostellaan nollaksi.
K=15 kun kosketus tapahtuu 15 m ympyrässsä
K=10 ” ” ” 30 m ympyrässä
K=5 ” ” ” 30 m ympyrän ulkopuolella.