Siiven ja korkeusvakaajan asetuskulmat

Asetuskulman määritellään siiven ja korkeusvakaajan kulmana suhteessa referenssilinjaan jonka koneen suunnittelija on ajatellut olevan vaaka-suorassa kun kone on trimmattu suoraan vaakalentoon.

Koska symmetrinen siipi ei tuota nostetta nollakulmalla, siiven asetuskulma on aina positiivinen. Taitolennokissa se on yleensä varsin pieni, noin 0.25-1 astetta.

Korkeusvakaajan pitää yleensä vaakalennossa tuottaa pieni perää alaspäin painava voima, joten sen kohtauskulma vaakalennossa on hyvin lievästi negatiivinen. Kulma on kuitenkin niin pieni että jo mittaus epätarkkuuden takia käytännön mittauksissa yleensä lähdetään siitä että se on nolla astetta. Käytännön mittauksissa asetuskulma mitataankin monesti suhteessa korkeusvakaajaan.

Seuraavassa tekstissä käytämme kuitenkin teknisesti oikeaa termiä ”asetuskulma-ero” kuvaamaan korkeusperäsimen ja siiven välistä kulmaa ja termiä ”asetuskulma” kuvaamaan siiven tai korkeusperäsimen ja rungon keskilinjan välistä kulmaa. Näin on helpompi välttää sekaannukset kun monessa taitolennokissa on mm erilliset asetuskulman säätimet sekä siivelle että korkeusvakaajalle.

Siiven ja korkeusvakaajan asetuskulma-eron vaikutukset

Kun kone trimmataan vaakalentoon, siipi asettuu aina kohtauskulmalle jossa se tuottaa riittävästi nostetta koneen massan kannattamiseen, huolimatta siitä mille asetuskulmalle se on maassa säädetty. Siiven ja korkeusperäsimen asetuskulma-ero vaikuttaa kuitenkin siihen paljonko korkeusperäsintä joudutaan trimmaamaan jotta vaakalento saavutetaan. Jos asetuskulma-ero on liian pieni, joudutaan korkeusperäsin trimmaamaan runsaasti vedolle. Jos asetuskulma-ero on liian suuri, joudutaan korkeusperäsin trimmaamaan työnnölle. Ensimmäisessä tapauksessa asetuskulma-eroa pitäisi kasvattaa ja jälkimmäisessä pienentää jotta korkeusperäsin trimmi voidaan keskittää.

Asetuskulma-eroa voidaan muuttaa säätämällä siiven tai korkeusperäsimen asetuskulmaa. Korkeusperäsin trimmin saa säädettyä keskelle kumpaa vain säätämällä. Sillä kummalla säätö tehdään, on kuitenkin muita vaikutuksia.

Siiven asetuskulman vaikutukset

Kuten edellä on todettu, kun kone trimmataan vaakalentoon, siipi asettuu aina sille kohtauskulmalle jolla  se tuottaa tarvittavan nosteen. Kun muutetaan siiven asetuskulmaa, siiven kohtauskulma vaakalennossa ei siis muutu mihinkään. Mutta mikä muuttuu on rungon asento.

Jos siiven asetuskulma on liian pieni, lennokin runko lentää perä alhaalla. Jos siiven asetuskulma on suuri, lennokkin runko lentää perä pystyssä. Vaakalennossa tällä ei ole juuri muuta väliä kuin että asento voi näyttää hassulta, mutta rungon asennolla on vaikutusta muihin lentotiloihin.

Korkeusperäsimen asetuskulman vaikutukset

Korkeusvakaajan asetuskulman muuttaminen muuttaa lähinnä vaakalennossa tarvittavaa korkeusperäsintrimmiä. Rungon asento ei muutu. Kun koneen painopiste ja siiven asetuskulma on trimmattu, voidaan korkeusvakaajan asetuskulman säätimillä (jos lennokissa sellaiset on) keskittää niin että vakaaja ja peräsin ovat samassa linjassa.

Takaisin sisällysluetteloon