Ohjainpintojen synkronisointi

Ohjainpintojen synkronisointi

Tarkista  että molemmat siivekkeet liikkuvat yhtä paljon ylös ja alas. Jos molemmilla siivekkeillä on oma servo, kytke ne eri kanaviin flaperon-miksausta käyttäen, ei Y-johdolla. Näin pystyt säätämään kummankin servon liikeradat erikseen lähettimestä ja myöhemmin säätämään siiveke differentiaalia lähettimestä ilman mekaanisia säätöjä.

Säädä servon liikeratoja lähettimestä kunnes molemmat siivekkeet liikkuvat yhtä paljon ylös ja alas. Liikeradat radiossa voivat olla esim oikea 101% ylös, 110% alas,  vasen 109% ylös, 107% alas. Pääasia että siivekkeet liikkuvat yhtä monta milliä tai astetta ylös ja alas.

HUOM! Näihin säätöihin käytetään sitä radion valikkoa jossa säädetään kunkin servon maksimi liikeratoja eri suuntiin. Nimitys riippuu lähetinmerkistä, se voi olla esim EPA(End Point Adjustment),  ATV (Adjustable Travel Volume), Travel Adjust tms.

Tee sama korkeusperäsimille. Jos käytätä kahta korkeusperäsinservoa, säätö tapahtuu kuten siivekkeillä. Yhdellä servolla linkit pitää säätää mekaanisesti mahdollisimman samanlaiseksi.
Hyvä apukeino on kaksi noin 200-250mm pitkää kevyttä tikkua, esim 2mm hiilikuitutankoa. Teipaa tikut peräsimiin niin että niiden päät ovat lähes yhdessä sivuperäsimen takana. Pienikin ero korkeusperäsinmen puolikkaiden liikkeissä tulee nyt esiin.

Jos käytät kahden korkeusperäsinkanavan aikaansaamiseen vapaata miksausta, tarkista että miksaus on sen tyyppinen että korkeusperäsimen trimmi vaikuttaa molempiin puoliskoihin. Varmista myös että ne liikkuvat samalla nopeudella.  Jos lähettimessä on valmiiksi kiinteä korkeusperäsintyyppi kahdelle erilliselle puoliskolle, ongelmia ei yleensä esiinny.

HUOM! Jos eri puoliskojen linkit ovat mekaanisesti niin erilaiset että aletaan tarvita merkittävästi eri suuruisia liikeratoja, voi tämä vaikuttaa myös ohjainpintojen nopeuteen toisiinsa nähden. Olisi hyvin ikävää jos toinen korkeusperäsimen puolisko liikkuisi paljon nopeammin kuin toinen. Tämän vuoksi kannattaa ensin säätää linkit mekaanisesti riittävän hyviksi ja käyttää lähettimen ominaisuuksia vain PIENEEN hienosäätöön.

Takaisin sisällysluetteloon