Moottorin sivulleveto

Miksi sivullevetoa?

Ennen kuin alamme puhua sivullevedon säätämisestä, on tärkeää ymmärtää mitä olemme säätämässä ja miksi sitä tarvitaan.

Monesti kuulee sanottavan että sivullevedolla kompensoidaan moottorin vääntöä. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, moottorin vääntöhän pyrkisi kallistamaan konetta eikä kääntämään nokkaa vasemmalle. Luonnollisesti moottorin kääntäminen sivulle ei siihen auttaisi.

Sivullevedolla kompensoidaan potkurin kierteisen ilmanvirran vaikutusta!

Lennokin potkurin pyörimisliikkeestä ja lavan kohtauskulmasta johtuen potkurin jälkeinen ilma ei virtaa suoraan taaksepäin, vaan kiertyy lennokin ympäri. Tämä kierteinen potkurivirta kohtaa lennokin muut osat hiukan vinosti, osuen vasempaan siipeen ja korkeusvakaajaan vinosti niiden alapinnoille. Oikealla puolella virtaus osuu vinosti siiven ja korkeusvakaajan yläpinnoille. Sivuvakaajaan virtaus osuu vinosti sen oikealle puolelle.

Jos lennokki olisi täydellisen symmetrinen, tämä kierteinen virtaus aiheuttaisi siis molemmille puolille yhtä suuren mutta vastakkais suuntaisen voiman. Vasempaan siipeen pienen ylöspäin vaikuttavan voiman ja oikeaan pienen alaspäin vaikuttavan voiman. Näin syntyisi moottorin väännölle vastakkaissuuntainen voima.

Valitettavasti lennokki on harvemmin täysin symmetrinen. Siipi ja korkeusvakaaja eivät aina sijaitse täysin moottorin vetolinjalla. Siivellä on asetuskulmaa ja moottorilla alasvetoa. Varsinkin sivuvakaaja on yleensä hyvin epäsymetrinen, ulottuen yleensä huomattavasti korkeammalle ylös kuin alas.

Koska sivuvakaaja on yleensä lähinnä rungon yläpuolella, virtaus osuu siihen vinosti sen vasemmalle puolelle. Tämä synnyttää perää oikealle ja nokkaa vasemmalle kääntävä voima.

Tätä ominaisuutta voidaan kompensoida rakentamalla lennokkiin sivuvakaaja joka on kuin raketin perä ja tekemällä koneesta muutenkin mahdollisimman symmetrinen kaikkien akseleiden suhteen. Yleensä koneesta ei kuitenkaan voida tehdä täysin symmetristä. Viimeaikoina F3A EM- ja MM-kisoissa nähdyt kontrapotkurit kuitenkin poistavat sivullevedon tarpeen lähes kokonaan.

Perinteisen näköinen, normaalisti vastapäivään pyörivällä potkurilla varustettu taitolennokki tarvitsee kuitenkin aina jonkin verran sivullevetoa oikealle.

Sivullevedon säätö

Kirjotellaan taas lisää kun jaksetaan…

Takaisin sisällysluetteloon