F3A Nordic 2002

Vuonna 2002 voimaan tuli uusi versio Nordic-ohjelmasta. Vanhaan ohjelmaan tehtiin pieniä muutoksia kesällä 2001 Tanskan Grenåssa pohjoismaiden mestaruuskilpailun yhteydessä pidetyssä palaverissa. Uusi ohjelma on hiukan pidempi kuin vanha, 23-liikettä, ja samalla lähempänä FAI-ohjelmaa. Vaikka vaikeusasteeltaan uusi ohjelma on entistä jonkinverran vaikeampi, kaikki liikkeet ovat silti edelleen taitolennon peruselementtejä ja niistä koostettuja melko yksinkertaisia yhdistelmiä.

No Nordic 2002 K
1 Lähtö 1 Nordic 2002
2 2 silmukkaa 2
3 Puolikas käänteinen kuubalainen 8 1
4 2 vaakakierrettä 3
5 Puolikas kuubalainen 8 1
6 Neliösilmukka 3
7 Immelmann 1
8 2 ulkopuolista silmukkaa 3
9 Split-S 1
10 Pystykäännös 1/4-kierteillä 3
11 Humpty-Bump valinnaisena 1
12 Kolmiosilmukka 3
13 Puolisilmukka 1
14 Vaakakierre selkälennosta 3
15 Puolikas neliösilmukka 1
16 Kylkilento 3
17 Pystykäännös 1
18 Cobra 1/2-kierteillä 3
19 Top Hat 1/4-kierteillä 1
20 Selkälento 3
21 Puolikas neliösilmukka, 1/2-kierre ylös 1
22 3 syöksykierrettä 1
23 Lasku 1
  Yhteensä: 35

Kuvaukset Nordic-ohjelmasta ja vähennysperusteet liike liikkeeltä. Kuvaukset on suomennettu ja täydennetty englanninkielisen version perusteella (saatavilla PDF-tiedostona).

 1. Lentonlähtö
  Lennokki asetetaan kiitoradalle ja tehdään lentoonlähtö ottaen tasaisti korkeutta, kunnes saavutetaan oikea lentokorkeus. Lennokki kaartaa 90 astetta poispäin lennättäjästä kohti sektorimerkkien osoittamaa lentolinjaa. Kun lennokki on tämän linjan päällä, lennokki tekee 270 asteen kaarron takaisin lentolinjaan. Kun lennokki on myötätuuliosan päässä, suunnilleen sektorimerkin päällä, suoritetaan vapaavalintainen käännös.
  a. Lennokki ei noudata liikkeen määrittelyä, nolla pistettä
  b. Lennokki joutuu tuomarilinjan taakse, nolla pistettä
  c. Vain kaksi pistevaihtoehtoa, nolla tai kymmenen pistettä
 2. Kaksi sisäpuolista silmukkaa
  Lennokki vedetään ylös sisäpuoliseen silmukkaan. Heti ensimmäisen silmukan jälkeen tehdään toinen silmukka ja lennokki oikaistaan vaakalentoon.
  a. Silmukat eivät ole pyöreitä
  b. Silmukat eivät ole samankokoisia ja/tai samankeskeisiä
  c. Liike päättyy eri suuntaan ja/tai korkeuteen kuin aloitus
 3. Puolikas käänteinen kuubalainen-8
  Lennokki vedetään 45 asteen nousuun, tehdään puolikierre suoran osuuden keskellä, jonka jälkeen suoritetaan loput 5/8-osa sisäpuolisesta silmukasta ja oikaistaan vaakalentoon.
  a. Lennokin nousukulma ennen puolikierrettä ei ole 45 astetta
  b. Lenosuunta muuttuu puolikierteessä
  c. Silmukkaosa ei ole pyöreä
  d. Puolikierre ei ole keskellä 45 asteen nousua
 4. Kaksi vaakakierrettä
  Lennokki lentää kaksi peräkkäistä vaakakierrettä
  a. Vaakakierteitä enemmän tai vähemmän kuin kaksi
  b. Kierrenopeus vaihtelee liikkeen aikana
  c. Vaakakierteiden välillä on tauko
  d. Lennokin suunta ja/tai korkeus muuttuu liikkeen aikana
 5. Puolikas kuubalainen-8
  Lennokki vedetään 5/8-sisäpuoliseen silmukkaan. Kun se on selällään 45 asteen syöksyssä, tehdään puolikas vaakakierre jonka jälkeen oikaistaan vaakalentoon
  a. Silmukkaosa ei ole pyöreä
  b. Lennokki ei ole 45 asteen syöksyssä puolikierteen alussa tai lopussa
  c. Lentosuunta muuttuu puolikierteen aikana
  d. Puolikierre ei ole 45 asteen syöksyn keskellä
 6. Nelikulmainen silmukka
  Lennokki vedetään nelikulmaiseen silmukkaan
  a. Silmukka ei ole neliön muotoinen
  b. Neliön sivut eivät ole yhtä pitkät
  c. Lentosuunta vaihtelee liikkeen eri vaiheissa
  d. Silmukan kulmat ovat eri asteiset
  e. Säteet silmukan kulmissa eivät ole samankokoiset
 7. Immelman
  Lennokki vedetään puolisilmukkaan, jonka laella se välittömästi oikaistaan puolikkaalla vaakakierteellä vaakalentoon.
  a. Lentosuunta muutuu puolisilmukan tai puolikierteen aikana
  b. Puolikierre ei ole välittömästi puolisilmukan jälkeen
  c. Puolisilmukassa ei ole vakiosäde
 8. Kaksi ulkopuolista silmukkaa
  Lennokki työnnetään ulkopuoliseen silmukkaan ja välittömästi silmukan jälkeen tehdään toinen ulkopuolinen silmukka.
  a. Silmukat eivät ole pyöreitä
  b. Silmukat eivät ole samankokoisia ja/tai samankeskeisiä
  c. Liike päättyy eri suuntaan ja/tai korkeuteen kuin aloitus
 9. Split-S
  Lennokki tekee puolikierteen ja heti perään sisäpuolisen puolisilmukan, joka päätyy aloituskorkeutta matalemmalle.
  a. Lennokin suunta muutuu puolikierteen ja/tai -silmukan aikana
  b. Puolisilmukka ei ole heti puolikierteen jälkeen
  c. Puolisilmukassa on muotovirhe
 10. Pystykäännös 1/4-kierteillä
  Lennokki vedetään pystynousuun, jonka jälkeen suoritetaan pystyosan keskellä neljäsosakierre. Tämän jälkeen suoritetaan normaali 180-asteen pystykäännös. Alas tullessa tehdään uudestaan neljäsosakierre ja oikaistaan lennokki samaan suuntaan kuin aloitus.
  a. Lennokki ei ole pystysuorassa pystyosuuksilla
  b. Lentosuunta muuttuu kierteiden aikana
  c. Kierteet eivät ole pystyosien keskellä
  d. Pystykäännös ei ole 180 astetta
  e. Liikeen aloitus ja lopetussäteet ovat erikokoiset
  f. Liike päättyy eri korkeudelle kuin aloitus
 11. Valinnainen Humpty-bump
  Lennokki vedetään pystynousuun, jonka jälkeen tehdään puolikierre ( tai valinnaisesti neljäsosakierre). Ylhäällä lennokki tekee, joko sisä- tai ulkopuolisen puolisilmukan, jonka jälkeen pysähdytään pystysyöksyyn ( tai tehdään toinen neljäsosakierre ) ja oikastaan vaakalentoon.
  a. Osasilmukoiden säteet eivät ole samat
  b. Kierteet eivät ole suoran osan keskellä
  c. Lennokki ei ole pystysuorassa pysytosuuksilla
 12. Kolmiosilmukka
  Lennokki vedetään 45 asteen nousuun, oikaistaan selälleen vaakalentoon, josta edelleen vedetään 45 asteen syöksyyn ja oikaistaan vaakalentoon aloituskorkeudelle.
  a. 45 asteen pystyosuudet ovat erimittaiset
  b. Selkälento-osuus ei ole suora
  c. Kolmion kulmissa on eri säteet
  d. Liike pättyy eri kohtaan kuin aloitus
 13. Puolikas silmukka
  Lennokki vedetään puolisilmukkaan, joka oikaistaan laella suoraan selkälentoon.
  a. Puolisilmukassa on muotovirhe
  b. Lennokkia ei oikaista suoraan selkälentoon
 14. Vaakakierre selkälennosta
  Lennokki tekee selkälennosta yhden vaakakierteen
  a. Vaakakierre ei ole tasan 360 astetta
  b. Kierrenopeus ei ole vakio liikkeen aikana
  c. Liike päättyy eri suuntaan ja/tai korkeudelle kuin aloitus
 15. Puolikas neliö
  Lennokki vedetään selkälennosta pystysyöksyyn ja oikastaan takaisin vaakalentoon
  a. Pystylento-osuus ei ole pystysuora
  b. Säteet liikkeen kulmissa ovat erikokoiset
 16. Kylkilento
  Lennokki käännetään kylkilentoon neljännesvaakakierteellä. Kylkilentoa jatketaan symmetrisesti keskipisteen kummallekin puolelle ja oikaistaan takaisin vaakalentoon vastakkaisuuntaisella neljännesvaakakierteellä.
  a. Lennokin lentosuunta ja/tai -korkeus vaihtelee
  b. Kierrenopeudet eivät ole samat
  c. Lennokkin pysähtymistä kylkilentoon ei ole havaittavissa
  d .Liike ei ole keskitetty
 17. Pystykäännös
  Lennokki vedetään pystynousuun ja suoritetaan normaali 180-asteen pystykäännös jompaan kumpaan suuntaan. Alastullessa oikaistaan lennokki vaakalentoon.
  a. Lennokki ei ole pystysuorassa pystyosuuksilla
  b. Pystykäännös ei ole 180 astetta
  c. Liikeen aloitus ja lopetussäteet ovat erikokoiset
  d. Liike päättyy eri korkeudelle kuin aloitus
 18. Cobra kierre
  Lennokki vedetään 45 asteen nousuun, tehdään puolikierre suoran keskikohdassa ja tehdään 90 asteen käännös takaisin 45 asteen syöksyyn. Syöksyn keskikohdassa suoritetaan puolikierre ja vedetään kone takaisin vaakalentoon samalla korkeudella kuin aloitus.
  a. Lentolinjat eivät ole 45 asteen kulmassa
  b. Lentosuunta muuttuu kierteiden aikana
  c. Puolikierteet eivät ole osien keskellä
  d. Kulmissa on eri säteet
  e. Neljännessilmukka ei ole keskellä
 19. Top hat neljänneskierteillä
  Lennokki vedetään pystynousuun, jonka jälkeen suoritetaan pystyosan keskellä neljäsosakierre. Tämän jälkeen vedetään kone selkälentoon, josta edelleen takaisin pystysyöksyyn. Alas tullessa tehdään uudestaan neljäsosakierre ja oikaistaan lennokki suoraan vaakalentoon.
  a. Lennokki ei ole pystysuorassa pystyosuuksilla
  b. Lentosuunta muuttuu kierteiden aikana
  c. Kierteet eivät ole pystyosien keskellä
  d. Selkälento-osuus ei ole suora
  e. Liikeen aloitus ja lopetussäteet ovat erikokoiset
  f. Liike päättyy eri korkeudelle kuin aloitus
 20. Suora selkälento
  Lennokki tekee puolikkaan vaakakierteen, lentää hetken suoraa selkälentoa ja palaa takaisin oikeinpäin puolikkaalla vaakakierteellä
  a. Lennokin lentosuunta ja/tai -korkeus vaihtelee
  b. Kierrenopeudet eivät ole samat
 21. Puolikas neliö puolikierteellä
  Lennokki vedetään pystynousuun, tehdään puolikierre suoran keskellä ja oikastaan ylälentolinjalla vaakalentoon
  a. Pystynousu-osuus ei ole pystysuora
  b. Säteet liikkeen kulmissa ovat erikokoiset
  c. Puolikierre ei ole pystynousun keskellä
  d. Lentosuunta muuttuu kierteen aikana
 22. Kolme syöksykierrettä
  Lennokki ohjataan lentosuuntansa säilyttäen moottoritehoa vähentäen nokkaa nostaen sakkaustilan kautta syöksykierteeseen. Lennokki jatkaa autorotaatiota kolme kierrettä, jonka jälkeen kierre pysäytytään pystysyöksyyn, josta lennokki oikaistaan vaakalentoon liikkeen aloituksen suuntaan.
  a. Liikeen alussa on snap-roll
  b. Alussa on yli puolikierrettä kierukkaa, 0 pistettä
  c. Liike päättyy eri suuntaan kuin aloitus
  d. Kierrettä puoli kierrosta enemmän tai vähemmän kuin kolme, 0 pistettä