Pelikaani

Pelikaani luokka – ovi taitolennon harrastamiseen

Huom! Pelikaaniluokassa ei nykyisin enään kisata ja sen ovat korvanneet Sport sekä Nordic luokat. Alla olevat vanhat säännöt ja ohjeet ovat peräisin 80-luvun lopulta.

Kansainvälinen FAI F3A taitolento-ohjelma on lajia aloittelevalle turhan raskas. Sopiva helpotus asiaan on Pelikaani-ohjelma. Pelikaani-luokka pyrkii antamaan aloittelijoille mahdollisuuden kilpailla tasavertaistensa kanssa, sekä kerätä kokemusta kilpailemisesta. Luokalle on laadittu seuraavanlaiset säännöt, jotka tosin ovat epäviralliset, mutta joita tullaan käyttämään kesän -87 kilpailuissa.

1§ Kilpailija
Kilpailuun saavat osallistua kaikki ne, jotka eivät SM-osakilpailussa ole sijoittuneet kymmenen parhaan joukkoon, ikään katsomatta.

Kilpailijalla saa lähtöalueella olla yksi avustaja.

3§ Lennokki
Lennokin tulee täyttää FAI:n asettamat vaatimukset, jotka ovat:
Maksimi kantopinta-ala 150 dm^2
Maksimi paino 5 kg
Maksimi moottorin iskutilavuus 10 cm^3
Nelitahti 20 cm^3

(Nykyisissä FAI:n säännöissä moottorin kokoa ei ole rajoitettu, mutta lennokin tulee olla kärkiväliltään ja pituudeltaan maksimissaan 2m.)

4§ Moottorin tulee olla varustettu tehokkaalla äänenvaimentimella.

Kilpailijalla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi sekä voimassaolevien määräysten mukainen radiolaitteisto . (Vanhoissa säännöissä oli ”sekä PLH:n myöntämä radiolupa”.)

Kukin kilpailija on oikeutettu kolmeen lennätykseen, joista kahden parhaan tulokset lasketaan yhteen.

Kilpailijalla on jokaista lennätystä kohti yksi yritys, ja lennätys on virallinen, kun yritys on suoritettu. Yritys voidaan uusia ainoastaan jos lennätys epäonnistuu kilpailijasta tai järjestäjästä riippumattomasta syystä.

Lennätysyritys tapahtuu:
* kun lennättäjä ilmoittaa lähdön (esim. sanoilla lähtö-nyt)
* kun lennokki ei aloita lähtöä kilpailijalle varatun viiden minuutin aikana.
Siinä tapauksessa, että moottori sammuu sen jälkeen, kun lennättäjä on ilmoittanut lähdön, mutta lennokki ei vielä ole noussut ilmaan, se voidaan käynnistää uudelleen. Uusitun lähdön tulee kuitenkin tapahtua alkuperäisen viiden minuutin aikana, jolloin lähtöpisteitä ei myönnetä.

9§ Tuomarina voi toimia kilpailujen järjestäjien sopimaksi katsoma henkilö. Kilpailuissa tulee olla kolme tuomaria.

10§ Jokainen tuomari arvostelee jokaisen liikkeen pisteillä 0-10. Nämä pisteet kerrotaan kertoimilla, jotka vaihtelevat liikkeen vaikeusasteen mukaan. Liikkeet on suoritettava sellaisessa tasossa ja korkeudessa, jossa tuomarit näkevät ne selvästi. Jos osakin liikkeestä suoritetaan yleisön yläpuolella, liikettä ei arvostella. Jos kilpailija lennättää kolme kertaa yleisön päällä, lento hylätään ja kilpailijan tulee laskeutua välittömästi.

11§ Kilpailun aikana lähettimet tulee säilyttää nimetyn toimitsijan valvonnassa. Hän luovuttaa kilpailijalle tämän lähettimen lennätyspaikalla kilpailulennätyksen alkaessa. Lennätyksen jälkeen lähetin on välittömästi luovutettava takaisin toimitsijalle.

12§ Liikkeet suoritetaan siinä järjestyksessä jossa ne on lueteltu. Kilpailijan tulee ilmoittaa ennen lähtöä, mitkä liikkeet hän jättää suorittamatta, jos hän ei suorita kaikkia liikkeitä. Kilpailijan tai hänen avustajansa on ilmoitettava jokaisen liikkeen aloitus (esim. sanalla NYT). Liikkeiden välissä on sallittua tehdä yksi ohilento. Kilpailijalla on seitsemän minuuttia aikaa suorittaa liikkeet, eli yhteensä käynnistykseen ja lennätykseen 12 minuuuttia. Liikkeitä, jotka tehdään tämän ajan ulkopuolella ei arvostella.

13§ TAITOLENTOLIIKKEET

Jos haluat tulostaa pelkän ohjelman niin klikkaa tästä.

No Pelikaani
1. Lähtö Pelikaani
2. Immelman
3. 360º käännös
4. Pystykäännös
5. Vaakakierteet
6. Silmukat
7. Ulkopuolinen silmukka
8. Suora selkälento
9. Laskukierros
10. LaskuLanding

1. Lähtö
Lähtö suoritetaan vastatuuleen joko maasta tai käsilähtönä. Maakiidon tulee olla suora ja maasta irtoamisen tasainen ja sen tulee jatkua asteittaisena nousuna. Käsilähdöstä lennokin tulee nousta tasaisesti menettämättä korkeutta heitosta. Lähtö on suoritettu kun lennokki on ohjattu kaarrossa pois nousuradan suunnasta.
Kerroin: maalähtö 15, käsilähtö 10.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* lennokki muuttaa suuntaa nousukiidon aikana
* lennokki ”hyppää” maasta
* lennokki koskettaa uudelleen maata nousun jälkeen
* llian jyrkkä nousukulma
* vaihteleva nousukulma
* suunta muuttuu nousun aikana
* lennokki kallistelee
2. Immelmann
Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta, tekee 1/2 sisäpuolisen silmukan jota seuraa välittömästi puolivaakakierre. Lennokki oikaistaan samaan suuntaan eri korkeudelle kuin aloitus.
Kerroin 10.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa
* silmukka on joko enemmän tai vähemmän kuin 1/2
* lennokki muuttaa suuntaa silmukan aikana
* vaakakierre ei ole tasan puoli
* suunta muuttuu vaakakierteen aikana
* liike päättyy eri suuntaan kuin aloitus
3. 360 asteen käännös
Lennokki suorittaa 360 asteen kaarron oikealle tai vasemmalle tasaisella nopeudella menettämättä korkeutta. Liike päätty samaan suuntaan kuin aloitus.
Kerroin 10.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa
* kaarto on joko enemmän tai vähemmän kuin 360 astetta
* kaartonopeus vaihtelee, liike ei ole tasaisen pyöreä
* korkeus vaihtelee
* liike ei pääty samaan suuntaan ja korkeudelle kuin aloitus
4. Pystykäännös
Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta nousee pystysuoraan ja kääntyy pystyakselinsa ympäri (joko vasemmalle tai oikealle 180 astetta, syöksyy pystysuoraan ja oikaisee vaakalentoon samalle korkeudelle mutta vastakkaiseen suuntaan kuin aloitus.
Kerroin 15.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* lennokki ei ole vaakasuorassa kun liike alkaa
* lennokki ei nouse pystysuoraan
* pystykäännös on yli tai alle 180 astetta
* syöksy ei ole samansuuntainen kuin nousu
* oikaisu ei tapahdu samalle korkeudelle kuin aloitus
5. Vaakakierteet
Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta ja suorittaa tasaisella nopeudella kaksi täydellistä vaakakierrettä. Liikkeen suorittamisen tulee kestää noin 3-5 sekuntia.
Kerroin: ensimmäinen kierre 10, toinen 15.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa
* lentorata poikkeaa suorasta viivasta
* kiertonopeus ei ole tasainen
* lennokki ei suorita tarkalleen kahta vaakakierrettä
* lentokorkeus vaihtelee
* liike päättyy eri suuntaan ja eri korkeudelle kuin aloitus
6. Silmukat
Liike aloitetaan vaakalennosta ja lennokki vedetään ylös tasaiseen pyöreään silmukkaan sekä jatketaan välittömästi toiseen silmukkaan. Silmukoiden tulee olla yhtä suuret ja samalla kohdalla.
Kerroin: ensimmäinen 10, toinen 15.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen aikana
* ensimmäinen silmukka ei ole pyöreä
* lennokki muuttaa suuntaa liikkeen aikana
* toinen silmukka on erikokoinen kuin ensimmäinen
* suunta muuttuu toisen silmukan aikana
* liike päättyy eri suuntaan ja korkeudelle kuin aloitus
7. Ulkopuolinen silmukka
Lennokki aloittaa liikkeen vaakalennosta. Nokka painetaan alaspäin ja lennokin tulee suorittaa pyöreä ulkopuolinen silmukka, joka päättyy samaan suuntaan ja korkeudelle kuin aloitus.
Kerroin 15.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* lennokki muuttaa suuntaa liikkeen aikana
* silmukka ei ole pyöreä
* liike päättyy eri korkeudelle ja suuntaan kuin aloitus
8. Suora selkälento
Liike aloitetaan vaakalennosta. Lennokki tekee puolivaakakierteen, jää selkäasentoon, lentää selällään vähintään 5 sekuntia ja oikaisee puolivaakakierteellä vaakalentoon.
Kerroin 10.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* lennokki ei ole vaakalennossa liikkeen alkaessa
* lennokki muuttaa suuntaa liikkeen aikana
* lennokki kallistelee selkälennon aikana
* korkeus vaihtelee liikeen aikana
* liike päättyy eri korkeudelle ja eri suuntaan kuin aloitus
9. Laskukierros
Suorakaiteen muotoinen laskukierros aloitetaan vastatuuleen laskuympyrän ylitse. Tämän jälkeen lennokki kaartaa vasempaan (tai oikeaan) 90 astetta, lentää sivutuuliosuudenm kaartaa jälleen vasempaan (tai oikeaan) 90 astetta, lentää sivutuuliosuuden, kaartaa jälleen vasempaan (tai oikeaan) 90 astetta ja lentää myötätuuliosuuden, kaartaa 90 astetta toiselle sivutuuliosuudelle, kaartaa 90 astetta ja lentää korkeutta tasaisesti menettäen kosketuspisteeseen. Liike päättyy juuri ennen kosketuspistettä.
Kerroin 10.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* suorakaiteen sivut eivät ole suorat
* 90 asteen kaarrot eivät ole suoria kulmia
* lennokki menettää korkeutta ennen finaalia
10. Lasku
Lennokki suorittaa tasaisen pehmeän laskun koskettaen maata pomppimatta ja suuntaa muuttamatta, sekä rullaa ja pysähtyy.
Kerroin 15 kun kosketus tapahtuu 15 m ympyrässä. Kerroin 10, kun kosketus tapahtuu 30 m ympyrässä. Kerroin 5, kun kosketus tapahtuu 30 m ympyrän ulkopuolella.
Pisteitä vähennetään seuraavista virheistä:
* lähestyminen kosketuspisteeseen on liian jyrkkä
* kosketus on kova loppuvedon puuttuessa
* lennokki pomppaa kosketuksen jälkeen
* lennokki kallistelee
* rullaus pysähdykseen ei ole suora

Kuinka kisaillaan
Ennen kilpailuja lennokki pitää tarkastaa kunnolla. Kaikki linkit, työntötangot, moottorin kiinnityspultit ym. pitää käydä läpi. Akut pitää tietysti ladata täyteen.

Järjestäjät eivät hanki polttoainetta, joten varaa riittävästi omaa mukaan. Mukaan tulee myös ottaa varapotkureita, tulppia, kuminauhoja, siivenkiinnityspultteja, pikaepoksia, polttoaineletkua ym. Pidä mielessä, että kilpailuissa tapahtuvat kaikki ne haaverit, joita kotikentällä ei tapahdu. Ennen lentovuoroasi tarkista vielä, että hehkutulppa on ehjä ja tankki on täynnä.

Olettaen, että saat moottorin käyntiin, jätä se hieman rikkaalle, niin se käy läpi koko lennon. Käynnistystä ja moottorin säätöä kannattaa harjoitella ja luottaa kokemukseen, eikä kisan tiimellyksessä yrittää pihistää sitä viimeistä tehopisaraa sillä seurauksella, että moottori sammuu kesken lennon.

Seuraavat liikkeet on parasta suorittaa vastatuuleen: lähtö, immelmann, pystykäännös, silmukat, laskukierros ja lasku. Muut voit tehdä mihin suuntaan parhaiten sopii.

Vaikket osaisikaan jotain liikettä täydellisesti, niin yritä kuitenkin. Tuomarit antavat pisteitä kunhan liike on tunnistettavissa ja yksikin piste kerrottuna kolmella tuomarilla ja kertoimella 15 tekee yhteensä 45. Tuomarit kiinnittävät erityistä huomiota liikkeiden sijoitteluun, joka on erittäin tärkeä huomioida lennätyksen aikana. Liikkeet tulee ilmoittaa riittävän ajoissa ennen niiden aloitusta, jotta tuomarit ehtivät suunnata katseensa lennokkiin. Sinulla ei tarvitse olla mitään ”superlennokkia” kaikilla hienouksilla pärjätäksesi tämäntyyppisessä kisassa. Hyvä harjoituslennokki, jossa on siivekkeet, korkeusperäsin ja moottorisäätö on riittävä. Kyse on enemmän pilotin taidoista kuin koneen hyvyydestä.

Nyt sinulla ei pitäisi olla mitään estettä ottaa osaa kisoihin. Aloita harjoittelu heti, niin tavataan Pelikaanikisoissa!