Kylkilentomiksaukset

Harva lennokki lentää suoraan kylkilentoa molemmilla kyljillään pelkällä sivuperäsimen poikkeutuksella. Lähes kaikki koneet kampeavat sivuperäsimen poikkeutuksen suuruudesta riippuen hiukan kabiinin tai mahan puolelle (pitch coupling) ja kallistuvat joko sivuperäsimen poikkeutuksen suuntaan tai sitä vastaan (roll coupling).

Sama ilmiö on kylkilennon lisäksi havaittavissa myös vaaka- ja selkälennossa. Jos kone kylkilennossa vetää mahan puolelle, sivuperäsimen kääntäminen saa aikaan nokan painumisen alas myös vaakalennossa. Sama päteen kallistuksen suhteeen.

Hyvin suunnitellussa taitolennokissa jossa painopiste ja siiven asetuskulma on säädetty kohdalleen, kampeaminen on vähäistä. Jotkut trainerit sen sijaan tekevät vaakakierteen lähes pelkällä sivuperäsimellä. Mikäli kampeaminen on hirvittävän suurta, lennokkisi ei ehkä sovellu taitolentoon tai olet laiminlyönyt aikaisemmat tässä artikkelissa esitetyt trimmausvaiheet. Palaa säätämään painopistetta ja siiven asetuskulmaa.

Mitä haittaa siitä sitten on?

Taitolennossa sivuperäsin on yhtä tärkeä ohjain kuin siivekkeet, korkeusperäsin ja kaasu. Sivuperäsimellä korjataan tuulen vaikutusta, pidetään nokka ylhäällä kylkilennossa ja vaakakierteiden kylkilento-osissa. Jos aina kun käännät sivuperäsintä, lennokin nokka kääntyy hiukan mahan puolelle ja kallistuu, tulee jo pelkän suoran lentämisestä erittäin vaikeaa.

Sivuperäsimen aiheuttamien kampeamisten korjaaminen ohjaamalla saattaa onnistua vielä yksinkertaisemmissa taitolentoliikkeissä mutta on työlästä. Kuvittele että aina kun käännät sivuperäsintä, sinun tulisi antaa hiukan vastakkaista siivekettä ja työntää korkeusperäsintä.

Vaikeammissa taitolentoliikkeissä, esim 8-vaiheisissa vaakakierteissä, kylkilentosilmukoissa, vaakakierreympyröissä jne, samalla korjaten tuulen vaikutusta, tehtävästä tulee inhimillisesti mahdoton.

Ratkaisu

Pienet kampeamiset voidaan onneksi helposti miksata pois niin että lähetin antaa automaattisesti hiukan siivekettä ja korkeusperäsintä samalla kun lennättäjä kääntää sivuperäsintä. Näin sivuperäsinohjauksen pienet viat saadaan kohtuullisen helposti eliminoitua.

Tähän tarvitset lähettimen josta löytyy ainakin 1-2 vapaata miksausta. Jos kampeaminen on kovin epälineaarista, siis kasvaa exponentiaalisesti sivuperäsimen poikkeutuksen mukaan, piste- tai kurvimikseri on parempi. Tavallinen lineaarinen miksauskin kuitenkin auttaa ja monesti riittää esim F3A Sport/Nordic ohjelmiin joissa ei ole vaakakierresilmukoita yms liikkeitä joissa käytetään suurempia sivuperäsimen poikkeutuksia.

Sivuperäsin -> Korkeusperäsin miksaus

Sivuperäsin -> Siiveke miksaus

Takaisin sisällysluetteloon